BouwbesluitDaglicht
Bouwbesluit thema's
>> Klik hier voor meer uitleg over daglicht berekeningen

Mag niet doorschijnend glas als daglichtopening worden gezien?

In de NEN 2057 wordt in artikel 6.1 als voorwaarde gesteld dat de LTA-waarde ten minste 0,60 moet bedragen. Echter, door de aanwijzing in de Regeling Bouwbesluit wordt die voorwaarde in NEN 2057 buiten werking gesteld. Ook daglichtopeningen die een lagere LTA-waarde hebben mogen meegeteld worden bij de daglichtberekening. Bijvoorbeeld sterk zonwerend glas. Waar exact de scheiding ligt tussen een daglichtopening en een dicht geveldeel is moeilijk aan te geven en is ter beoordeling van bouw- en woningtoezicht van de gemeente. Wel wordt in de NEN 2057 een definitie gegeven van een daglichtopening:

Doorzichtig deel van een scheidingsconstructie, waardoor toetreding van daglicht tot een ruimte mogelijk is.

Een daglichtopening moet dus doorzichtig zijn. Maar in welke mate wordt niet aangegeven. Vanuit de glasindustrie wordt onder ondoorzichtig glas verstaan; glas waardoor men wel iets kan onderscheiden maar niet kan herkennen. Ook wel de diffuse glassoorten genoemd. Voorbeelden van ondoorzichtig glas zijn: gefigureerd glas, opalineglas (melkglas), opaakglas en geëmailleerd glas. Dit gegeven zal als richtlijn kunnen worden gehanteerd.

De NEN 2057 geeft voor 'doorzichtig' de volgende definitie:

Licht doorlatend, een voorwerp dat achter een doorzichtige ruit is geplaatst, kan worden waargenomen met duidelijke contouren.

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V.

Zomerdijk 6 - 1693 DK Wervershoof
Mobiel 06-12471167 - E-mail info@goezinnen.eu - KvK 37135470 - BTW nr NL8198.93.328.B01
© 2021 Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. te Wervershoof.