BouwbesluitEnergiezuinigheid
Bouwbesluit thema's

Wat is de lambda waarde?

Samenvatting

symbool naam Omschrijving naar λreken
λdroog Lambda waarde droog. Lambda waarde bepaald in een droge omgeving. Technisch Advies Bureau Goezinnen, lr = λdroog . (1+a)
λd Lamda waarde design. Lambda waarde bepaald overeenkomstig NEN 1068. Door fabrikanten opgegeven Meestal gelijk aan λreken
λ90/90 Opgegeven lambda waarde wordt behaald in 90% van de constructies met een betrouwbaarheid van 90%. Lambda waarde bepaald overeenkomstig NEN 1068. Door fabrikanten opgegeven. λd is praktisch hetzelfde als λ90/90 Meestal gelijk aan λreken
λreken Lamda waarde rekenwaarde. Is de rekenwaarde die gebruikt moet worden bij het bepalen van de Rc of Rm-waarde.

                   

Met de lambda waarde λ wordt de warmtegeleidingscoëfficiënt van een materiaal aangegeven. De λ geeft aan hoeveel warmte er stroomt door een materiaal met een dikte van 1m en een oppervlakte van 1 m2 bij een temperatuurverschil van 1 Kelvin.
Hoe lager de λ-waarde, hoe beter de thermische isolatie van het materiaal.

Harde en zware materialen geleiden de warmte beter dan poreuze en lichte materialen. Een radiator wordt daarom altijd van metaal gemaakt (het metaal staat de warmte goed af aan de omgeving). Legt u bijvoorbeeld uw hand op een stalen bureau en uw andere hand op een stuk hout, dan voelt uw hand op het stalen bureau veel kouder aan. Terwijl de temperatuur van het stalen bureau en het stuk hout gelijk zijn. Blijkbaar stroomt de warmte van uw lichaam gemakkelijker naar het stalen bureau dan naar het hout. Het staal ontrekt meer warmte van uw hand dan het hout. Het staal heeft een hoge λ-waarde en het hout een lage λ-waarde.

De λ-waarde is nodig voor het bepalen van de warmteweerstand van een materiaal (Rm) of van een constructie (Rc). De warmteweerstand van een materiaal wordt berekend met de volgende formule:

Technisch Advies Bureau Goezinnen, rm

De weerstand die een materiaal biedt tegen een warmtestroom is afhankelijk van de dikte van het materiaal en de warmtegeleidingscoëfficiënt. Hoe dikker het materiaal en hoe lager de warmtegeleidingscoëfficiënt hoe groter de weerstand (R). Hoe hoger de R-waarde, hoe beter het materiaal thermisch isoleert.

De λ-waarden van materialen zijn te vinden in technische documentatie van fabrikanten. Fabrikanten kunnen echter verschillende λ-waarden opgeven. De λ-waarde moet echter volgens de NEN 1068 worden bepaald. Dat wordt aangegeven met λd of λ90/90. De letter “d” staat voor design en met 90/90 wordt aangegeven dat de opgegeven lambda-waarde wordt behaald in 90% van de constructies met een betrouwbaarheid van 90%.

Bij het bepalen van de Rm of Rc waarde moet altijd zorgvuldig worden nagegaan of dat met de juiste lambda-waarde wordt gerekend. Let goed op dat de fabrikant de Technisch Advies Bureau Goezinnen, ld of λ90/90 opgeeft.

Bij het invullen van de formule om de Rmof Rc waarde te berekenen moet echter niet de λd of λ90/90 ingevuld worden maar de λr (de letter r staat voor rekenwaarde)

De λr moet ook overeenkomstig de NEN 1068 worden bepaald. Kort samengevat:

Isolatiematerialen

Voor isolatiematerialen gemaakt in de fabriek toegepast in normale omstandigheden geldt:
λr is gelijk aan λd

Overige materialen

λr = λdroog (1+a)

λdroog = lamda-waarde bepaald in een droge omgeving
a = correctiefactor voor vochtopname en veroudering ontleend aan onderstaande tabel

Materiaal ρ  kg/m3 a
Anorganische materialen zoals grindbeton, beton met lichte toeslag, los gestorte minerale materialen, met uitzondering van glas en metselstenen en blokken 2500 0,25
2300 0,25
2100 0,25
1900 0,25
1600 0,3
1300 0,3
1000 0,35
700 0,40
400 0,40
Glas 2500 0
Organische materialen, al dan niet met bindmiddel (met uitzondering van kunststoffen) 1000 0,2
700 0,2
500 0,2
=< 400 0,25
Kunststoffen 1500 0

Voor een overzicht met lambda-waarden klik hier.

We hebben gezien dat lichte poreuze materialen goed warmte isoleren. Dat komt doordat lucht in de cellen (poreuze materialen) de warmte slecht geleid. Wordt het materiaal echter vochtig (er komt vocht in de cellen), dan loopt de thermische isolatiewaarde van het materiaal sterk terug. Isolatiemateriaal met opencellen (waar vocht kan indringen) mag daarom nooit in contact staan met vocht of water. Indien het isolatiemateriaal in contact kan komen met vocht, moet een isolatiemateriaal worden toegepast met gesloten cellen.

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V.

Zomerdijk 6 - 1693 DK Wervershoof
Mobiel 06-12471167 - E-mail info@goezinnen.eu - KvK 37135470 - BTW nr NL8198.93.328.B01
© 2021 Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. te Wervershoof.