BouwbesluitEnergiezuinigheid
Bouwbesluit thema's

Hoe bereken ik de Rc -waarde?

De Rc-waarde conform het Bouwbesluit moet met de volgende formule worden berekend:

Technisch Advies Bureau Goezinnen, rc

Rc

Warmteweerstand van de constructie in m2 K/W.
Rm

Warmteweerstand van de afzonderlijke lagen in de constructie in m2 K/W.

Rsi

Warmteovergangsweerstand binnen (si staat voor surface interior)
Rse

Warmteoverngangsweerstand buiten (se staat voor surface exterior)
α Correctiefactor voor convectie en uitvoeringsonnauwkeurigheden


De Rm wordt berekend met:

Technisch Advies Bureau Goezinnen, rm

d is de dikte van het materiaal in meters
λreken

is de warmtegeleidingscoefficient van het materiaal in W/mK


Voor de warmteoverangsweerstanden (Rsi en Rse) moeten de waarden in onderstaande tabel worden gehanteerd.

Constructie onderdeel Rsi Rse
Wand grenzend aan buitenlucht, bijvoorbeeld spouwmuur 0,13 0,04
Wand grenzend aan water / grond, bijvoorbeeld kelder 0,13 0
Binnenwanden (geen garages) 0,13 0,13
     
Vloeren boven buitenlucht, warmtestroming naar beneden, bijvoorbeeld uitkragend bouwwerk 0,17 0,04
Vloeren boven onverwarmde ruimtes of kruipruimtes, warmtestroming naar beneden 0,17 0,17
Vloeren boven onverwarmde ruimtes, warmtestroming omhoog 0,1 0,1
Verdiepingsvloeren tussen verwarmde bouwlagen 0,13 0,13
     
Daken met een hellingshoek van meer dan 75 graden 0,13 0,04
Daken met een hellingshoek gelijk aan of groter dan 0 graden en kleiner dan of gelijk aan 75 graden (hellende daken, platte daken, omkeerdaken) 0,1 0,04
     
Vloer grenzend aan water / grond 0,17 0

Technisch Advies Bureau Goezinnen, o1
Technisch Advies Bureau Goezinnen, o2
Technisch Advies Bureau Goezinnen, o3
Voor de correctiefactor α gelden de waarden in onderstaande tabel.

    α
(1) Indien het onderdeel isolatielaag bevat die aan weerszijden wordt begrens door een luchtlaag van meer dan 5 mm dikte, tenzij er voorzieningen zijn getroffen om convectie te voorkomen. 1,0
(2) Indien het onder (1) gestelde niet van toepassing is en als isolatiemateriaal uitsluitend cellulair glas is toegepast 0
(3) Indien noch het onder (1) noch het onder (2) gestelde van toepassing is, maar het onderdeel afgezien van eventuele afwerklagen (waaronder buitenspouwbladen) - onder geconditioneerde en beheerste omstandigheiden wordt vervaardigd. 0,02
(4) In alle overige gevallen 0,05

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V.

Zomerdijk 6 - 1693 DK Wervershoof
Mobiel 06-12471167 - E-mail info@goezinnen.eu - KvK 37135470 - BTW nr NL8198.93.328.B01
© 2021 Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. te Wervershoof.