BouwbesluitEnergiezuinigheid
Bouwbesluit thema's

Voorbeeld: Rc-waarde van een spouwmuur

Gevraagd

Bepaal de Rcen U -waarde van onderstaande spouwmuurconstructie. Het glaswol is van fabrikant Isover Mupan Plus. Er worden 4 stalen spouwankers rond 4 mm per m2 metselwerk toegepast.

Technisch Advies Bureau Goezinnen, spouw

Gegevens opzoeken:

Rsi = 0,13 en Rse= 0,04 (Wand grenzend aan buitenlucht)

α = 0,05 (correctiefactor: geen glas, geen prefab, geen luchtlaag achter de isolatie > 5mm; dus overige omstandigheden vlgs NEN 1068)

λreken baksteenmetselwerk = 1,3 W/mK

40 mm luchtspouw, niet geventileerd Rspouw = 0,18 m2K/W

80 mm isolatie, minerale wol (Mupan Plus), λreken = 0,033, bevestigd met 4 spouwankers r4 mm

100 mm kalkzandsteen binnenspouwblad; λreken= 1 W/mK

Bepaal invloed van de spouwankers op isolatie:

Technisch Advies Bureau Goezinnen, pwsa

Aspouwanker = 0,000012566 m2
Aspouwanker van 4 spouwankers (4 spouwankers in 1 m2 isolatiemateriaal) wordt dan 0,000012566 . 4 = 0,000050265 m2
Voor het isolatiemateriaal blijft dan een oppervlakte over van 1 m2 - 0,000050265 m2= 0,999949 m2m2

De gecorrigeerde λ-waarde van het isolatiemateriaal wordt aangegeven met λ'.
λ' wordt dan 0,000050265 . 50 (lambda staal)+ 0,999949 . 0,33 = 0,0355 W/mK.

Bepaal de Rm-waarden van de afzonderlijke materialen

Technisch Advies Bureau Goezinnen, rm

Rm baksteen = 0,1/1,3 = 0,077
Rm isolatie = 0,08/0,0355= 2,25
Rm kalkzandsteen = 0,1/1 = 0,1

Bepaal de Rc-waarde

Technisch Advies Bureau Goezinnen, rc5

Bepaal de U-waarde

Technisch Advies Bureau Goezinnen, u

U = 1/(2,48 + 0,13 + 0,04)
U = 0,38 W/m2K

Conclusie

De Rc-waarde voldoet niet aan het Bouwbesluit (minimale eis Rc= 2,5 m2K/W). In de praktijk, als bouwplan toetser, kom ik met regelmaat tegen dat de correctiefactor α en de invloed van spouwankers niet in rekening wordt gebracht. Indien we deze factoren niet meenemen in de berekening wordt een Rc-waarde gevonden van 2,6 m2K/W. De constructie zal in dat geval wel voldoen aan het Bouwbesluit. Het is echter onjuist om de α en de spouwankers niet mee te nemen. De constructie mag niet toegepast worden voor een woning!

Een ander voorbeeld berekening van een spouwmuur is te vinden in dit PDF-bestand van de website Betrouwbaar Baksteen.

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V.

Zomerdijk 6 - 1693 DK Wervershoof
Mobiel 06-12471167 - E-mail info@goezinnen.eu - KvK 37135470 - BTW nr NL8198.93.328.B01
© 2021 Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. te Wervershoof.