BouwbesluitVentilatie
Bouwbesluit thema's

Ventilatieberekening van een garage

Gegeven

Plattegrond tekening van een garage, zie tekening voor de maten.

Technisch Advies Bureau Goezinnen, g1

Gevraagd

Bepaal de minimale ventilatiecapaciteit en dimensioneer de ventilatievoorziening conform het Bouwbesluit.

Oplossing

Een garage valt onder een overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen. Het Bouwbesluit stelt in artikel 3.48 dat de ventilatiecapaciteit van het verblijfsgebied en de verblijfsruimte ten minste 3 dm3 /s per m2 moet bedragen.
Elke gebruiksfunctie heeft tenminste één verblijfsgebied. Een verblijfsgebied heeft altijd ten minste één verblijfsruimte. Dus ook een garage moet beschikken over een verblijfsgebied en verblijfsruimte. Minimaal 55% van het gebruiksoppervlakte moet aangemerkt worden als verblijfsgebied. Zie artikel 4.21 Bouwbesluit.

Het gebruiksoppervlakte kan uitgerekend worden aan de hand van de tekening en bedraagt:
6,4 x 4,4 = 28,16 m2

Het verblijfsgebied moet nu ten minste 55% van het gebruiksoppervlakte bedragen:
55% x 28,16 = 15,5 m2
Maar let op dat in het verblijfsgebied wel voldoende ruimte aanwezig moet zijn om de kenmerkende activiteit van de gebruiksfunctie uit te kunnen oefenen: namelijk het stallen van motorvoertuigen. Een auto neemt al snel een ruimte in beslag van 1,8 x 5,0 meter + loopruimte van 0,5 meter aan alle zijkanten geeft een minimale vloer oppervlakte van 16,8 m2. Het verblijfsgebied moet dus minimaal 16,8 m2 groot zijn.
De minimale ventilatiecapaciteit wordt dan 16,8 x 3 = 50,4 dm3 /s.

Bepaling gebruiksfunctie

Technisch Advies Bureau Goezinnen, g3 Technisch Advies Bureau Goezinnen, g4

Bepaling gebruiksoppervlakte

Technisch Advies Bureau Goezinnen, g5 Technisch Advies Bureau Goezinnen, g6

Bepaling verblijfsgebied (verblijfsgebied is gelijk aan verblijfsruimte)

Technisch Advies Bureau Goezinnen, g7 Technisch Advies Bureau Goezinnen, g8

De ventilatiecapaciteit moet uitgerekend worden volgens de NEN 1087.
Deze norm wordt aangestuurd via artikel 3.48 Bouwbesluit en geeft de volgende formule: qv = Anetto x V x 1000

qv

Is de luchtvolumestroom in dm3 /s;

Anetto

Is de netto oppervlakte van de opening in m2;

V

Is de luchtsnelheid in de opening.De luchtsnelheid V is afhankelijk van het feit of via één gevel of via twee tegen over elkaar liggende gevels geventileerd kan worden. Bij het ventileren via één gevel bedraagt de luchtsnelheid 0,625 m/s en bij het ventileren via twee tegen over elkaar liggende gevels bedraagt de luchtsnelheid 2,5 m/s.

De garage gaan we slechts ventileren via één gevel. De netto oppervlakte van de woning moet dan worden:

qv = Anetto x V x 1000
Anetto = q v / (V x 1000)
Anetto = 50,4 / (0,625 x 1000)
Anetto = 0,0806 m2 = 807 cm2

Het bouwbesluit stelt bij een overige gebruiksfunctie geen eisen aan de bescherming tegen ratten en muizen (eisen maximale openingen in buitenschil) en ook geen eisen aan de thermische conform (maximale luchtsnelheid).
De ventilatieopeningen mogen we dus maken door gaten in de muren of door een spleet onder de garagedeur, mits de doorlaat maar 807 cm2 bedraagt.
Bij een garagedeur breedte van 3,4 m moet de spleet minimaal 0,0806 / 3,4 = 0,024 m = 24 mm bedragen.
Wel geeft artikel 3.50 lid 3 de eis dat de ventilatieopening niet afsluitbaar mag zijn. Een draaiend raam als ventilatievoorziening gebruiken is niet toegestaan.

In het geval dat muurroosters toegepast worden, moet wel worden uitgegaan van de netto oppervlakte van het muurrooster. Dus alleen de openingen / gaten meetellen. De fabrikant geeft meestal in de productdocumentatie de vrije luchtdoorlaat op van het muurrooster. Wanneer de vrije luchtdoorlaat 70% is van een muurrooster van 0,2 x 0,2 m, dan is Anetto : 0,2 x 0,2 x 70% = 280 cm2.

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V.

Zomerdijk 6 - 1693 DK Wervershoof
Mobiel 06-12471167 - E-mail info@goezinnen.eu - KvK 37135470 - BTW nr NL8198.93.328.B01
© 2021 Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. te Wervershoof.