BouwbesluitVloerafscheiding
Bouwbesluit thema's
>> Veel gestelde vragen over vloerafscheidingen.

Wat zijn de eisen voor vloerafscheidingen?

De eisen die worden gesteld aan vloerafscheidingen zijn vastgelegd in afdeling 2.3 van het Bouwbesluit. Hieronder wordt de artikel tekst van het Bouwbesluit weergegeven voorzien van een toelichting. Voor de toelichting is het praktijkboek Bouwbesluit 2003 geraadpleegd dat op de VROM-site te downloaden is. De toelichting is aangevuld met conclusies uit diverse publicaties die over vloerafscheidingen de afgelopen jaren zijn gepubliseerd. Het artikel roept namelijk nogal wat vragen op doordat er geen bepalingsmethodes zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.

Technisch Advies Bureau Goezinnen, bb1

Technisch Advies Bureau Goezinnen, bb2

Toelichting

 • Onder een vloer wordt een horizontaal vlak met een breedte van ten minste 500 mm verstaan dat onder normale omstandigheden betreedbaar is voor mensen. Een dak, een vensterbank of een glazenwasserstrook is onder normale omstandigheden niet betreedbaar voor mensen.
 • In tegenstelling tot het oude Bouwbesluit mag een beweegbaar raam of luik niet beoordeeld worden in gesloten toestand. Het beweegbaar raam of luik moet worden beoordeeld alsof het niet aanwezig is.
 • Verhuisramen of andere beweegbare afscheidingen mogen in gesloten toestand worden beoordeeld indien deze afscheidingen niet op een normale manier open kunnen en normaliteit ook gesloten zijn.
 • Beweegbare afscheidingen die maar beperkt open kunnen zoals klepramen mogen in gesloten toestand worden beoordeeld indien in maximale open toestand wordt voldaan aan de maximale toegestane openingen van een vloerafscheiding. Voor een klepraam geldt dat deze maximaal 50 mm open te zetten is.
 • Als een vluchtroute over een dak voert, moet dat dak of het deel van het dak waarover de vluchtroute voert, worden aangemerkt als een vloer.
 • Langs de rand van een luik moet een vloerafscheiding aanwezig zijn indien het hoogteverschil groter is dan 1 meter. Denk hierbij aan een zolder die bereikbaar is via een vlizotrap of aan een kruipluik waar de kruipvloer ter plaatse van het luik meer dan 1 meter onder de begane-grondvloer is gelegen.
 • De hoogte moet worden gemeten t.o.v. onderliggende vloer, terrein of water. Een aansluitend dak is geen vloer!

Technisch Advies Bureau Goezinnen, bb3

Toelichting

Schematische weergaven van de leden:
Technisch Advies Bureau Goezinnen, va1
 • Figuur 1: Vloerafscheiding moet minimaal 1 meter hoog zijn bij een hoogteverschil van meer dan 1 meter met uitzonderingen van de celfunctie (1,2 meter) en de woonwagen (geen eis).
 • Figuur 2: Vloerafscheiding moet minimaal 1,2 meter hoog zijn bij een hoogteverschil van meer dan 13 meter.
 • Figuur 3: Vloerafscheiding t.p.v. een raam moet minimaal 0,85 meter zijn bij een hoogteverschil van meer dan 1 meter.
 • Figuur 4: Voor een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang en voor de sportfunctie waarvan het hoogteverschil minder dan 13 meter is geldt dat wanneer a + b > 1,1 meter, de hoogte van de vloerafscheiding verlaagd mag worden tot maximaal 0,7 meter.
Het kozijnhout is geen beweegbare afscheiding. De hoogte van de vloerafscheiding mag gemeten worden tot bovenkant onderdorpel van het kozijn.     Technisch Advies Bureau Goezinnen, va2

Technisch Advies Bureau Goezinnen, bb4

Toelichting

Technisch Advies Bureau Goezinnen, va3

Maximale openingen die gelden voor een woonfunctie.

De breedte van de opening moet zo gemeten worden dat een cirkel, met een diameter ter breedte van de toegestane opening, nog net in de opening past.

   
Technisch Advies Bureau Goezinnen, va5
    Een hekwerk als vloerafscheiding in een woning. Op geen enkele plaats zijn de openingen breder dan een cirkel met een diameter van 100 mm (op een hoogte tot 700+) en 500 mm (op een hoogte vanaf 700+)

Technisch Advies Bureau Goezinnen, bb5

Toelichting

 • Onder een opstapmogelijkheid wordt een bouwkundige constructie verstaan. Bijvoorbeeld een vensterbank.
 • Het plaatsen van een radiator, een convector, leidingen, meubelen, enz. is geen bouwen in de zin van de Woningwet. Deze onderdelen behoren tot de inrichting van een bouwwerk en hoeven niet als opstapmogelijkheid te worden gezien.

Voorbeeld

 • Betreft een raamopening in een woonfunctie.
 • Ingevolge artikel 2.18 lid 1 moet de vensterbank minimaal op een hoogte van 0,7 m boven de vloer worden aangebracht.
 • Ingevolge artikel 2.16 lid 3 moet de vloerafscheiding minimaal 0,85 m hoog zijn.
 • Om aan artikel 2.16 lid 3 te kunnen voldoen wordt een reling tussen het kozijn aangebracht.
 • Ingevolge artikel 2.17 lid 3 mag de breedte van de opening tussen onderkant reling en bovenkant kozijnhout ten hoogste 500 mm bedragen.
    Technisch Advies Bureau Goezinnen, va4

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V.

Zomerdijk 6 - 1693 DK Wervershoof
Mobiel 06-12471167 - E-mail info@goezinnen.eu - KvK 37135470 - BTW nr NL8198.93.328.B01
© 2021 Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. te Wervershoof.