BouwbesluitVloerafscheiding
Bouwbesluit thema's
>> Eisen vloerafscheidingen.

Veel gestelde vragen over vloerafscheidingen:


Moet een vloerafscheiding aanwezig zijn bij een beweegbaar raam op de verdieping van een nieuwbouwwoning?

De voorschiften over vloerafscheidingen zijn te vinden in de artikelen 2.14 t/m 2.19 van het Bouwbesluit.

Beoordeling

Artikel 2.15 Aanwezigheid

In tegenstelling tot het oude Bouwbesluit mag het beweegbaar raam niet beoordeeld worden in gesloten toestand. Het beweegbaar raam moet worden beoordeeld alsof het raam niet aanwezig is. Het te openen raam is gesitueerd op de verdieping van woning. Het hoogte verschil met de vloer van de verdieping en het aansluitende terrein bedraagt meer dan 1 meter. Een vloerafscheiding is verplicht ter plaatse van het beweegbaar raam.

Artikel 2.16 Hoogte

De hoogte van de vloerafscheiding moet minimaal 1 meter zijn. Zie lid 1. Omdat de vloer niet hoger ligt dan 13 meter boven het aansluitende terrein is lid 2 niet van toepassing. In lid 3 is te lezen dat in afwijking van lid 1 de hoogte van de vloerafscheiding verlaagd mag worden tot 0,85 meter bij een al dan niet beweegbaar raam. De onderdorpel van het vaste kozijn moet op een minimale hoogte geplaatst worden van 0,85 meter boven de vloer.

Artikel 2.17 Openingen

De maximale breedte van een opening tot een hoogte van 700 mm mag maximaal 100 mm zijn. Boven deze hoogte mag de opening maximaal 500 breed zijn. De breedte van de opening moet zo gemeten worden dat een cirkel, met een diameter ter breedte van de toegestane opening, nog net in de opening past.

Artikel 2.18 Opstapmogelijkheid

Ter plaatse van een vloerafscheiding mag tussen 0,2 m en 0,7 boven de vloer geen opstapmogelijkheid bevinden. Een vensterbank moet op een hoogte worden aangebracht van ten minste 0,7 meter. Een radiator wordt gezien als de inrichting van een gebouw en mag buiten beschouwing worden gelaten.

Een raam op de verdieping bevindt zich op een hoogte van 400 mm ten opzichte van de verdiepingsvloer en grenst aan een plat dak. Is hier een vloerafscheiding verplicht?

Een plat dak mag niet als vloer worden aangemerkt. Het hoogteverschil moet worden genomen ten opzichte van de vloer onder het dak.
Wel zijn er enkele gelijkwaardige oplossingen mogelijk.

Moet ter plaatse van een vlizotrap een hekwerk worden aangebracht?

Een beweegbaar raam of luik moet beoordeeld worden in geopende toestand (artikel 2.15 lid1). Indien het hoogteverschil ten opzichte van de onder gelegen vloer meer dan 1 meter bedraagt, is een vloerafscheiding langs de rand van het luik verplicht. Dat geldt voor alle gebruiksfuncties met uitzondering van de woonwagen. Uiteraard is dat niet nodig op de plaats waar de vloer aansluit op de vlizotrap.

Mag glas als vloerafscheiding dienen?

Ja, mits het glas voldoet aan de sterkte-eisen conform de NEN 6702.

De NEN 6702 wordt door artikel 2.2 van het Bouwbesluit aangestuurd. Hierin staat voorgeschreven dat een uiterste grenstoestand van een bouwconstructie niet mag worden overschreden bij de fundamentele belastingscombinaties (lid1) en bij de bijzondere belastingcombinaties (lid2), bepaald volgens NEN 6702. Dit houdt in dat de vloerafscheiding berekend moet worden op windbelasting, een puntlast, een lijnlast en een stootbelasting.

Normaal glas zal niet voldoende sterk zijn. De vloerafscheiding moet worden voorzien van gelaagd glas met een voldoende dikte. Bij glasplaten van 1200 mm breed wordt al snel een dikte verlangd van 10 mm.

In de NEN 3569 ‘veiligheidsbeglazing in gebouwen’ zijn doorzichtige panelen uitsluitend toegestaan als deze in gelaagd glas worden uitgevoerd. Het toepassen van een doorzichtig kunststof paneel of draadglas mag niet conform deze norm. De NEN 3569 wordt echter niet aangestuurd door het Bouwbesluit. Maar kan uiteraard wel van toepassing worden verklaard tussen partijen onderling.

Moet bij een balkon of een dakterras een vloerafscheiding aanwezig zijn?

Ja.
Ook het vloeroppervlak van een balkon of van een dakterras heeft een gebruiksfunctie. Voor alle gebruiksfuncties geldt met uitzondering van de woonwagen dat indien het hoogteverschil ten opzichte van de onder gelegen vloer meer dan 1 meter is, een vloerafscheiding aangebracht moet worden.

Indien het balkon of dakterras grenst aan een dak zijn er enkele gelijkwaardige oplossingen mogelijk.

Technisch Advies Bureau Goezinnen, va6Het begrip dak en vloer is verwarrend. Met betrekking tot vloerafscheidingen spreekt men van een vloer wanneer de vloer onder normale omstandigheden betreedbaar is voor mensen. Een dak of een glazenwasserstrook is geen vloer. Bij een dakterras of bij een balkon is wel sprake van een vloer. Ook als een vluchtroute over een dak voert, moet dat dak of het deel van het dak waarover de vluchtroute voert, worden aangemerkt als vloer.

In het geval dat maar een deel van een dak als dakterras wordt gebruikt moet het dakterras worden aangemerkt als vloer en het overige deel als dak, ondanks dat het om dezelfde constructielaag gaat. Op de scheiding van de vloer van het dakterras en van het dak moet een vloerafscheiding worden aangebracht.
In artikel 2.15 lid 1 is immers het volgende lezen:

Een vloer heeft bij een rand een niet beweegbare afscheiding als die rand meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water.

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V.

Zomerdijk 6 - 1693 DK Wervershoof
Mobiel 06-12471167 - E-mail info@goezinnen.eu - KvK 37135470 - BTW nr NL8198.93.328.B01
© 2021 Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. te Wervershoof.