BouwbesluitToiletruimte
Bouwbesluit thema's

Veel gestelde vragen toiletruimte

>> Meer informatie over toiletruimte en Bouwbesluit.

Mag een urinoir in een voorruimte van een toilettengroep ook als toiletruimte worden aangemerkt?

Een verplichte toiletruimte moet een vloeroppervlakte hebben van ten minste 0,9 m x 1,2 m (artikel 4.38) en moet afsluitbaar zijn (artikel 4.39). Een rij met urinoirs voldoet niet aan dit voorschrift om elke urinoir als aparte toiletruimte aan te kunnen merken.
De werkgroep gelijkwaardigheid heeft echter een gelijkwaardige oplossing bedacht om toch een aantal urinoirs als toiletruimte aan te mogen merken mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Samengevat mag een urinoir als toiletruimte worden aangemerkt wanneer:
  1. niet meer dan 25% van verplicht aantal toiletruimte als urinoir is uitgevoerd;
  2. urinoir in een ruimte staat van minimaal 0,6 x 1,05 meter;
  3. een integraal toegankelijke toiletruimte aanwezig is.
Het volledige rapport van Werkgroep Gelijkwaardigheid kunt u hier downloaden in PDF formaat.

Wat zijn de minimale afmetingen van een toiletruimte?

De minimale afmetingen van een toiletruimte is te vinden in artikel 4.38 van het Bouwbesluit. De afmetingen zijn afhankelijk van de gebruiksfunctie en of dat er sprake is van een nieuwbouw situatie of een bestaande situatie:

Nieuwbouw

Voor de meeste gebruiksfuncties geldt dat een verplichte toiletruimte een minimaal vloeroppervlakte moet hebben van 0,9 x 1,2 meter. De plafondhoogte moet minimaal 2,3 meter bedragen. De vrije doorgang naar toiletruimte minimaal 0,85 x 2,3 meter (deur afmeting).
De afmetingen betreffen netto-maten. Dus er moet gemeten worden tussen het tegelwerk.

Wanneer men een hangtoilet toepast waarbij de spoelbak wordt ingemetseld, dan mag het vloeroppervlakte worden verkleind naar 0,9 x 1,05 meter.
Zie het rapport Gelijkwaardige oplossingen dat hier gedownload kan worden in PDF-formaat.

Een verplichte integraal toegankelijke toiletruimte moet een vloeroppervlakte hebben van ten minste 1,65 x 2,2 meter met een plafond hoogte van 2,3 meter.

Bestaande bouw

Voor alle gebruiksfuncties moet een verplichte toiletruimte een vloeroppervlakte hebben van minimaal 0,64 m2 . De breedte van die vloeroppervlakte is ten minste 0,6 m en de hoogte daarboven is ten minste 2 m.

Moet een toiletruimte op slot kunnen?

Een toiletruimte hoeft niet op slot te kunnen. Wel moet een verplichte toiletruimte voor de meeste gebruiksfuncties afsluitbaar zijn. Zie artikel 4.39 lid 1 Bouwbesluit. Dat wil zeggen dat elke verplichte toiletruimte afgesloten moet kunnen worden door bijvoorbeeld een deur.

Voor urinoirs kan een uitzondering worden gemaakt wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zie het rapport Gelijkwaardige oplossingen dat hier gedownload kan worden in PDF-formaat.

Mag een toiletruimte uitkomen in de woonkamer?

Een toiletruimte mag toegankelijk zijn via een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een woonkamer, keuken, slaapkamer, enz.) mits de toiletruimte af te sluiten is door bijvoorbeeld een deur.
Een uitzondering hierop zijn de gebruiksfuncties bijeenkomst voor alcoholgebruik, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 150 m2 en de andere bijeenkomstfunctie.
Bij deze gebruiksfuncties mag een toiletruimte niet rechtstreeks toegankelijk zijn via een verblijfsruimte. 

Moet er onderscheid worden gemaakt tussen toiletten voor mannen en vrouwen?

Het Bouwbesluit stelt geen eisen aan het scheiden van een toiletruimte voor mannen en vrouwen. Een toiletruimte mag dus gebruikt worden door zowel mannen als vrouwen.
In artikel 4.35 lid 6 wordt wel gesproken over een gemeenschappelijke toiletruimte. Hiermee wordt echter bedoeld dat op een gemeenschappelijke toiletruimte meerdere gebruiksfuncties aangewezen mogen worden en heeft niets te maken met een heren of dames toiletruimte.

Het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt echter wel eisen:

In een bedrijf of inrichting waar 10 of meer werknemers gelijktijdig werkzaam plegen te zijn, zijn de toiletten naar seksen gescheiden.

Het Arbeidsomstandighedenbesluit is hier te downloaden in PDF formaat.

Moet een toiletruimte uitgevoerd worden met een wastafel?

Een Bouwbesluit stelt geen eisen aan de inrichting van een toiletruimte. Een wastafel is op grond van het Bouwbesluit dus niet verplicht. Het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt echter wel eisen aan de inrichting van een toiletruimte. Dit besluit is hier te downloaden in PDF formaat.

Geldt de minimale vrije doorgang breedte ook voor een groep van toiletruimte?

Ja. In artikel 4.11 lid 1 staat dat de vrije doorgang van toepassing is op alle toiletruimten. Dus ook bij een groep van toiletten, die bereikbaar zijn via een voorportaal, geldt dat elk toiletruimte een vrije doorgang breedte moet hebben van ten minste 0,85 meter.

Voor urinoirs kan een uitzondering worden gemaakt wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zie het rapport Gelijkwaardige oplossingen dat hier gedownload kan worden in PDF-formaat.

Mag een toiletruimte in een ander gebouw liggen?

Bij een woonfunctie mag een verplichte toiletruimte niet in een ander gebouw worden gesitueerd. Zie artikel 4.37 lid 1 van het Bouwbesluit:

Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.35, eerste en tweede lid, en 4.36, eerste en tweede lid, is vanaf de toegang van de woonfunctie bereikbaar via besloten niet-gemeenschappelijke ruimten van die woonfunctie.

Tevens moet een toiletruimte binnen de thermische schil van de woning liggen.
Voor alle andere gebruiksfuncties mag een verplicht toiletruimte wel in een ander gebouw worden aangebracht op het zelfde perceel. Bijvoorbeeld in een voorzieningengebouw.

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V.

Zomerdijk 6 - 1693 DK Wervershoof
Mobiel 06-12471167 - E-mail info@goezinnen.eu - KvK 37135470 - BTW nr NL8198.93.328.B01
© 2021 Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. te Wervershoof.