Energiebesparingsadviezen

Door de hoge oliekoers en de per 1 januari 2005 gestegen energiebelasting wordt energiebesparing weer actueel. Er zijn veel gebouwen met installaties die onnodig veel energie verbruiken. Om mogelijke besparingen, de bijbehorende investeringen en de terugverdientijden in kaart te brengen wordt voor het betreffende bouwwerk een energieprestatieadvies (EPA) opgesteld.

Voor heel veel energiebesparende maatregelen is subsidie beschikbaar. In veel gevallen mag 44% van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst. Ook de advieskosten zijn vaak aftrekbaar van de winst. Lees hier meer over de aftrekbaarheid van de advieskosten.

Meer lezen over energiebesparing? Meer algemene informatie vindt u hier.

Wanneer het zinvol blijkt om energiebesparende maatregelen te treffen, dan is de volgende stap het uitwerken van de mogelijke besparingen tot een concreet plan. Als installatietechnisch adviesbureau kunnen wij dat plan voor u opstellen.


Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V.

Onderdijk 127 - 1693 CC Wervershoof - Telefoon 0228-724844 - Fax 0228-720666
Mobiel 06-12471167 - E-mail info@goezinnen.eu - KvK 37135470 - BTW nr NL1860.12.676.B01
© 2008 Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. te Wervershoof.