BouwbesluitEnergiezuinigheid
Bouwbesluit thema's

Voorbeeld: Rc-waarde prefab gevelelement met stalen spouwankers

Het binnenspouwblad van een prefab gevelelement zal met het buitenspouwblad moeten worden gekoppeld voor de stabiliteit van de buitengevel. Spouwankers zijn meestal gemaakt van staal en vormen dus puntvormige koudebruggen in de prefab gevelelementen. De koudebruggen van de spouwankers moeten in rekening worden gebracht bij de λ waarde van het isolatiemateriaal.

Gegeven

Het buitenspouwblad uit het voorbeeld "Rc-waarde prefab gevelelementen" wordt bevestigd met 4 stalen spouwankers per m2 rond 4mm aan het binnenspouwblad.
De λ waarde van de stalen spouwanker bedraagt 50 W/mK.

Technisch Advies BUreau Goezinnen, prefab2

Gevraagd

De gecorigeerde λ-waarde van het isolatiemateriaal en de Rc-waarde van de prefab gevelelement.

Oplossing

We gaan nu bepalen wat de oppervlakte van de stalen spouwankers in 1 m2 isolatiemateriaal is. De oppervlakte van een stalen spouwanker bedraagt:

Technisch Advies BUreau Goezinnen, prefabsa

Aspouwanker = 0,000012566 m2
Aspouwanker van 4 spouwankers (4 spouwankers in 1 m2 isolatiemateriaal) wordt dan 0,000012566 . 4 = 0,000050265 m2
Voor het isolatiemateriaal blijft dan een oppervlakte over van 1 m2 - 0,000050265 m2 = 0,999949 m2

De gecorrigeerde λ waarde van het isolatiemateriaal wordt aangegeven met λ'.
λ' wordt dan 0,000050265 . 50 + 0,999949 . 0,24 = 0,026512 W/mK.

Als we nu deze λ' waarde invullen in de formule om de Rc-waarde te berekenen dan bedraagt de Rc-waarde van de prefab gevelelementen:

Technisch Advies BUreau Goezinnen, prefabrc2

Conclusie

Indien de prefab gevelelementen worden voorzien van stalen spouwankers voldoen de elementen niet aan de Bouwbesluit eis van 2,5 m2K/W. De invloed van de stalen spouwankers in een constructie is dus aanzienlijk. Spouwankers moeten altijd worden meegenomen in een Rc-berekening. In de praktijk wordt dat vaak onterecht niet gedaan.

Naast stalen spouwankers kunnen ook RVS (roestvaststaal) spouwankers worden toegepast. Deze spouwankers hebben een λ waarde van 15 W/mK dat aanzienlijk lager is dan de stalen spouwankers (λ = 50 W/mK). Zouden we in de prefab gevelelementen de RVS spouwankers toepassen met een λ waarde van 15 W/mK, dan wordt een Rc-waarde berekend van 2,44 m2K/W. Al een stuk gunstiger dan stalen spouwankers, maar ook in dat geval voldoen de prefab gevelelementen niet aan de Bouwbesluit eis van 2,5 m2K/W.

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V.

Zomerdijk 6 - 1693 DK Wervershoof
Mobiel 06-12471167 - E-mail info@goezinnen.eu - KvK 37135470 - BTW nr NL8198.93.328.B01
© 2021 Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. te Wervershoof.