BouwbesluitVerblijfsgebied
Bouwbesluit thema's

Meer informatie over verblijfsgebieden

>> Uitleg over verblijfsgebieden.

Voorbeeld verblijfsgebied woning

Gegeven

Plattegronden van een woning volgens onderstaande tekeningen.

Gevraagd

Bepaal de verblijfsgebieden van de woning.

Oplossing

Voordat de verblijfsgebieden bepaald kunnen worden moet eerst het volgende worden bepaald: Nu de gebruiksfuncties en gebruiksoppervlakte van de woning is vastgesteld kan de woning in verblijfsgebieden worden ingedeeld.

Plattegrond begane grondvloer woning

Technisch Advies Bureau Goezin, vgw Technisch Advies Bureau Goezin, vgw4

Binnen de woningen zijn geen dragende binnenwanden aanwezig. De hoogte bedraagt 2600 mm. De toiletuimte en de meterkast (technische ruimte) mogen niet in een verblijfsgebied liggen. De hal betreft een verkeersruimte en mag dus ook geen verblijfsgebied zijn. Er zijn twee redenen om de hal als verkeersruimte aan te moeten merken:
  • de hal voldoet niet aan de minimale breedte maat van 1800 mm (door de aanwezigheid van de meterkast)
  • de meterkast mag niet rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit een verblijfsruimte (artikel 4.68 Bouwbesluit)
De oppervlakte ter plaatse van de trap is de hoogte lager dan 2600 mm en mag dus ook geen verblijfsgebied zijn. De oppervlakte van de erker voldoet wel aan de eisen van een verblijfsgebied. In dit voorbeeld is echter voor gekozen om de erker niet als verblijfsgebied aan te merken. Hoe kleiner het verblijfsgebied, hoe gemakkelijker het immers is om aan bijvoorbeeld de ventilatie en daglicht eisen te voldoen. Let wel dat minimaal 55 % van het gebruiksoppervlakte in een verblijfsgebied moet liggen bij een woonfunctie. De begane grondvloer heeft slechts één vervblijfsgebied:

VG 1 woonfunctie = 8,7 x 6 - 2,97 x 2,47 - 0,95 x 1,46 = 43,48 m2

De garage betreft een overige gebruiksfunctie. Minimaal 55% van het gebruiksoppervlakte moet aangemerkt worden als verblijfsgebied. Omdat in het verblijfsgebied de kenmerkende activiteit van de gebruiksfunctie (stallen van mototvoertuigen) plaats moet kunnen vinden, heb ik de complete garage als verblijfsgebied aangemerkt. Zou je slechts 55% van het gebruiksoppervlakte als verblijfsgebied aanmerken dan zou het niet mogelijk zijn om de kenmerkende activiteit uit te kunnen voeren. Een auto neemt immers al snel een ruimte in beslag van 1,8 x 5,0 meter + loopruimte van 0,5 meter aan alle zijkanten geeft een minimale vloer oppervlakte van 16,8 m2 . Het verblijfsgebied moet dus minimaal 16,8 m2 groot zijn. Voor het gemak heb ik de complete garage als verblijfsgebied aangemerkt.

VG 1 overige gebruiksfunctie = 6,14 x 2,9 = 17,81 m2

Plattegrond eerste verdieping woning

Technisch Advies Bureau Goezin, vgw2 Technisch Advies Bureau Goezin, vgw4

Binnen de woningen zijn geen dragende binnenwanden aanwezig. De minimale hoogte van een verblijfsgebied moet minimaal 2600 mm bedragen. De oppervlakte onder het schuinedak waar de hoogte kleiner is dan 2600 mm mag geen verblijfsgebied zijn. De plafondhoogte ter plaatse van de dakkapel is wel 2600 hoog en mag in het verblijfsgebied liggen. Verder bestaat de platte grond uit een badruimte en een verkeersruimte die niet in een verblijfsgebied gelegen mogen zijn.

VG 2 woonfunctie: 2,4 x 1,311 + 6 x 2,7 + 1,717 x 2,18 + 2,613 x 2,58 = 29,39 m2

Plattegrond zolder woning

Technisch Advies Bureau Goezin, vgw3 Technisch Advies Bureau Goezin, vgw4

Op de zolder wordt niets als verblijfsgebied aangemerkt. Dat voorkomt dakramen of dakkapellen om aan de eisen van een verblijfsgebied te kunnen voldoen.

55% van gebruiksoppervlakte moet verblijfsgebied zijn

Minimaal 55% van het gebruiksoppervlakte moet aangemerkt worden als verblijfsgebied. Het totale gebruiksoppervlakte van de woning bedraagt 127,95 m2 .

Hiervan moet minimaal 70,37 m2 verblijfsgebied zijn. De woning heeft een totale oppervlakte aan verblijfsgebieden van : 43,48 m2 + 29,39 m2 = 72,87 m2 .
Dat komt overeen met (72,87 / 127,95) * 100% = 57%.

Zou men niet voldoen aan de 55%, dan moet de erker en/of deel van de zolder als verblijfsgebied moeten aangemerkt worden.

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V.

Zomerdijk 6 - 1693 DK Wervershoof
Mobiel 06-12471167 - E-mail info@goezinnen.eu - KvK 37135470 - BTW nr NL8198.93.328.B01
© 2021 Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. te Wervershoof.