Bouwbesluitgebruiksoppervlakte
Bouwbesluit thema's
>> Uitleg over gebruiksoppervlakte.

Voorbeeld gebruiksoppervlakte woning

Gegeven

Plattegronden van een woning volgens onderstaande tekeningen.

Gevraagd

Bepaal de gebruiksoppervlakte van de woning.

Oplossing

Om de gebruiksoppervlakte van de woning te kunnen berekenen moet de woning eerst worden ingedeeld in gebruiksfuncties. De woning bestaat uit een woonfunctie en een overige gebruiksfunctie als nevenfunctie van de woonfunctie (klik hier voor een uitleg). De gebruiksoppervlakte wordt nu per gebruiksfunctie uitgerekend:

Plattegrond begane grondvloer woning

technisch Advies Bureau Goezinnen, goklein Technisch Advies Bureau Goezinnen,go4

Binnen de woningen zijn geen dragende binnenwanden aanwezig. De hoogte bedraagt 2600 mm. De meterkast is aangemerkt als gemeenschappelijke ruimte omdat deze ten dienst staat voor zowel de woonfunctie als voor de overige gebruiksfunctie. Omdat echter de overige gebruiksfunctie een nevenfunctie betreft, mag de meterkast bij het gebruiksoppervlakte van de woonfunctie worden opgeteld. De gebruiksoppervlakte van de begane grondvloer bedraagt:

GO woonfunctie = 8,7 x 6 + 2,9 x 0,95 = 54,96 m2
GO overige gebruiksfunctie = 2,9 x 6,14 = 17,81 m2

Plattegrond eerste verdieping woning

Technisch Advies BUreau Goezinnen,go2 Technisch Advies Bureau Goezinnen,go4

Binnen de woningen zijn geen dragende binnenwanden aanwezig. Het oppervlakte van het trapgat is kleinder dan 4 m2 . Het gebruiksoppervlakte begint bij de 1500+ lijn, omdat de hoogte van een gebruiksoppervlakte minimaal 1500 mm moet bedragen. De oppervlakte ter plaatse van de dakkapel moet wel volledig worden meegeteld omdat daar de hoogte wel minimaal 1500 mm bedraagt. De gebruiksoppervlakte van de eerste verdieping bedraagt:

GO woonfunctie: 6 x 8,2 + 2,4 x 0,411 = 50,19 m2

Plattegrond zolder woning

Technisch Advies Bureau Goezinnen,go3 Technisch Advies Bureau Goezinnen,go4

Het oppervlakte van het trapgat is minder dan 4 m2 . De gebruiksoppervlakte van de zolder wordt:

GO woonfunctie: 6 x 3,8 = 22,8 m2

De totale gebruiksoppervlakte van de woning wordt nu:

GO woonfunctie: 54,96 m2 + 50,19 m2 + 22,8 m2 = 127,95 m2
GO overige gebruiksfunctie: 17,81 m2

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V.

Zomerdijk 6 - 1693 DK Wervershoof
Mobiel 06-12471167 - E-mail info@goezinnen.eu - KvK 37135470 - BTW nr NL8198.93.328.B01
© 2021 Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. te Wervershoof.