Begeleiding van het project tijdens de realisatie.

Als het ontwerp voltooid is en de laagst inschrijvende installateur het werk gegund is zal de realisatiefase beginnen. Ook in deze fase is het inschakelen van Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. erg nuttig.

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. kent het ontwerp tot in detail en zorgt ervoor dat de installateur maakt wat er ontworpen is. De volgende activiteiten vinden plaats tijdens de uitvoering door ons bureau:

  • het controleren van de kwaliteit en voortgang van de uitvoeringswerkzaamheden;
  • het vertegenwoordigen van de opdrachtgever in de werkvergaderingen;
  • het controleren en goedkeuren van de werktekeningen en controleberekeningen;
  • het beoordelen van het meer- en minderwerk;
  • het houden van opleveringen met vaststelling van de restpunten;
  • het vaststellen van de voltooiing van het project;
  • het controleren van de revisietekeningen;
  • het beoordelen van de onderhouds- en bedieningsinstructie;
  • het controleren van het onderhoudscontract.

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V.

Zomerdijk 6 - 1693 DK Wervershoof
Mobiel 06-12471167 - E-mail info@goezinnen.eu - KvK 37135470 - BTW nr NL8198.93.328.B01
© 2021 Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. te Wervershoof.