Installatietechniek

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. streeft naar een intergrale benadering van het bouwproces, zowel in theorie als praktijk. Dit houdt onder meer in dat we, naast de bouwkundige, ook de installatietechnische aspecten aandacht geven. Naaste de ontwikkelingen van energieconcepten voor de (energiezuinige) woningbouw, waarover wij een apart item hebben samengesteld, kunnen we u ook in de bouwvoorbereiding en tijden de uitvoering helpen met praktische ondersteuning op het snijpunt van bouwkunde en installatietechniek.

Wat doen wij op het gebied van installatietechniek?

Opstellen van technische Prograama's van Eisen en technische omschrijvingen van installaties
Het opstellen van een technisch Programma van Eisen (PvE) zorgt in een vroeg stadium van het ontwerp voor een samenhangend overzicht van de toe te passen installaties. Het PvE is de basis voor de prijsopgave van de installateurs. Hierdoor kunnen prijzen van installateurs objectief worden vergeleken.

Toetsing van de installaties aan het bouwbesluit
Tijdens de ontwerpfase kunnen wij uw project op installatietechnische aspecten aan het bouwbesluit toetsen. Hiermee verzekert u zich ervan dat uw ontwerp ook op dit aspect aan de regelgeving voldoet. Het betrekken van onze installatietechnische kennis in een vroeg stadium van het ontwerp zorgt voor een goede afstemming tussen het bouwkundige casco en de installatie. Ook is het in dit stadium van het ontwerp eenvoudig mogelijk om eventueel andere installaties toe te passen. Dit kan bijvoorbeeld voortkomen uit een indicatieve EPC-berekening.

Afstemming installaties op het bouwkundig casco
Als, zoals veel het geval is, een installateur pas in of na het definitief ontwerp (de DO-fase) bij het project betrokken wordt, zal de afstemming van de installaties op het ontwerp moeilijk zijn. Knelpunten ontstaan bijvoorbeeld als de installaties groter blijken te zijn dan waarmee de ontwerper rekening heeft gehouden. Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. stemt, bij bouwbesluittoetsingen, in een vroeg stadium (VO-fase) de installaties uit de EPC-berekening af op de beschikbare opstellingsruimte in het gebouw. Tevens wordt door een goede afstemming het comfort voor de bewoners vergroot. Een voorbeeld is de opstelplaats van een wtw-unit. Hoewel er geen eisen gesteld worden aan het geluidsniveau van de installaties in een woning, ontstaan er wel regelmatig geluidsklachten. Het op de juiste plaats situeren en monteren kan overlast voor de bewoners voorkomen.

Kwaliteitscontrole van installaties tijdens uitvoering, installatiemetingen
Tijdens de uitvoering is controle van de installaties noodzakelijk. Ondanks een zorgvuldige voorbereiding bepaalt de uitvoering de uiteindelijke kwaliteit. Een gerichte uitvoeringscontrole kan klachten klachten en faalkosten voorkomen. Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. let op zaken als een juiste montage conform tekening en normering, correct aangebracht isolatiemateriaal, ventielen, (flexibele) kanalen, luchtdichte aansluitingen etc. Ook worden inregelstaten beoordeeld en waar nodig metingen uitgevoerd, bijvoorbeeld van de ventilatiehoeveelheden.

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. ondersteunt u, ook op het gebied van de installatietechniek, bij het realiseren van een optimale bouwkwaliteit.

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V.

Zomerdijk 6 - 1693 DK Wervershoof
Mobiel 06-12471167 - E-mail info@goezinnen.eu - KvK 37135470 - BTW nr NL8198.93.328.B01
© 2021 Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. te Wervershoof.