GIW/ISSO - eisen

Het GIW stelt vanaf begin 2007 aanzienlijk meer eisen aan de installaties in nieuw te bouwen koopwoningen en -appartementen. Tegen de achtergrond van het groeiend belang van de gebouwinstallaties en de stijgende stroomklachten op dat gebied is dat een logische stap. Het te realiseren kwaliteitsniveau gaat uit boven van voorschriften uit het Bouwbesluit. Op een aantal aspecten, zoals ventilatie, worden hogere eisen gesteld. Op andere punten worden eisen geformuleerd voor zaken die in het Bouwbesluit niet aan de orde zijn, zoals installatiegeluid uit de eigen woning, of de opwarming in de zomer. Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. kan u ondersteunen bij het geven van projectgericht advies, de implementatie van de eisen in uw organisatie of het begeleiden van de uitvoering met inspecties en metingen.

Installatietechnische kennis is al in het VO nodig

Voor woningbouwplannen die na 1 januari 2007 worden aangemeld voor Garantie Instituut Woningbouw (GIW), gelden nieuwe eisen voor gebouwinstallaties. De eisen liggen vast in de "GIW/ISSO publicatie 2007". Doel van het GIW is duidelijkheid te verschaffen over de kwaliteit van de gebouwinstallaties die een koper van ee woning met GIW-garantie ten minste mag verwachten.

De GIW/ISSO-publicatie behandelt vijf onderwerpen: verwarming, ventilatie, (warm) tapwater, installatiegeluid en temperatuuroverschrijding. Er worden eisen gesteld die op een hoger niveau liggen dan het bouwbesluit. Nieuw zijn de prestatie-eisen die het GIW stelt aan geluidsproductie van installaties in de eigen woning en aan het zomercomfort. Het GIW komt hiermee tegemoet aan het grote aantal klachten dat er op deze punten wordt gemeld in recente nieuwbouwprojecten.

Met voldoende kennis van bouw- en installatietechniek is het mogelijk al vroeg in het ontwerpproces gericht advies te geven. Zo wordt voorkomen dat later aanpassingen doorgevoerd moeten worden, die dan meerkosten met zich mee zouden brengen.

Energieconcept als uitgangspunt
Een consequentie van de GIW-eisen is dat bij het ontwerp betrokken partijen zich eerder in het proces een beeld moeten vormen van de toe te passen installaties en de consequenties daarvan. Onze adviezen zijn gebaseerd op het energieconcept van het project. Er wordt voor elk ontwerp specifiek beoordeeld welke combinatie van bouwkundige en installatietechnische maatregelen de meest optimale keuze vormen. Wij houden rekening met het comfortniveau, de GIW-eisen en vanzelfsprekend ook met de EPC.

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. gaat bij het opstellen van het energieconcept uit van het nauwkeurig berekenen van de energieprestatie. Daarmee kunt u investeringen in de installatietechniek beperken waardoor u de advieskosten eenvoudig terugverdient.

Informatieoverdracht
Het GIW stelt eisen aan ontwerp, berekening, inpassing, uitvoering en inregeling van de woninginstallaties. Veel aandacht is er voor het overdragen van gegevens aan de koper. Deze moet uitgebreide informatie ontvangen van de individuele woning. Dit geeft ook voor de ontwikkelende partij houvast als het ondanks een goed bouw- en ontwerpproces toch tot een meningsverschil komt.

Voorbeelden
Twee voorbeelden om de reikwijdte van de publicatie aan te duiden:
  • Een twee-laagse eengezinswoning heeft een plat dak. Er wordt als optie een dakopbouw aangeboden. Omdat een dergelijke ruimte in het stookseizoen eerder afkoelt dan de rest van de woning, kan volgens de GIW-eisen niet worden volstaan met een thermostaat in de woonkamer. Er moet gekozen worden voor temperatuurregeling per vertrek, bijvoorbeeld met thermostaatkranen op alle radiatoren en een buitenvoeler op de ketel.
  • Uit de EPC-berekening van een tweekapper blijkt dat de begane grond in de klasse 'matig - groot risico' voor temperatuuroverschrijding valt. Er wordt niet voldaan aan de GIW-eis dat het indicatiegetal <3 moet zijn. Het aanpassen van het glasoppervlak of de keuze voor projectmatig aanbieden van zonwering liggen voor de hand. Deze maatregelen hebben overigens ook een gunstige invloed op de EPC.
Kwaliteit
De GIW/ISSO-publicatie formaliseert een kwaliteitsniveau dat ligt boven het niveau van de bouwregelgeving. Het doel van het GIW met de publicatie is het verbeteren van de kwaliteit van nieuwbouw van koopwoningen. Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. kan u ondersteunen deze doelstelling te realiseren.

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V.

Zomerdijk 6 - 1693 DK Wervershoof
Mobiel 06-12471167 - E-mail info@goezinnen.eu - KvK 37135470 - BTW nr NL8198.93.328.B01
© 2021 Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. te Wervershoof.