Werkzaamheden

Hieronder volgt een overzicht van de diensten die Technisch advies bureau Goezinnen B.V. u kan leveren. Als u op zoek bent naar het uitvoeren van bepaalde begeleidings-, teken en/of engineeringwerkzaamheden buiten de onderstaande lijst kunt u uiteraard contact met mij opnemen. Onderstaande lijst geeft slechts een samenvatting van de meest voorkomende werkzaamheden.
 • energieprestatieberekening (EPN);
 • ventilatieberekening;
 • spuiventilatieberekening;
 • daglichttoetredingsberekening;
 • oppervlaktencontroleberekening;
 • Het verstrekken van energielabels t.b.v. woningen.
 • Het verstrekken van energie prestatie maatwerkadvies.
 • Gasleidingberekeningen.
 • Tapwaterberekeningen.
 • Afvoerberekeningen van vuilwaterafvoeren, hemelwaterafvoeren, suppleties etcetera.
 • Warmteverliesberekeningen voor woon- en utiliteitsgebouwen.
 • Leidingnetberekeningen ten behoeve van verwarmings- en koelinstallaties.
 • Luchtkkanaalberekeningen.
 • Technische ondersteuning en adviezen op het gebied van toepassing van warmtepompen en andere vormen van duurzame energie.
 • Het ontwerpen van complete installaties van klimaat, dakwerk tot en met sanitaire installaties inclusief tekenwerk.
 • Het calculeren van werktuigkundige installaties (vanuit een eigen ontwerp, tekeningen of een bestek).
 • Bestekken schrijven, afgestemd op de wensen van en in nauw overleg met de opdrachtgevers.
 • Gebouwinspecties: aard van de installaties, staat van onderhoud, te nemen acties (meerjarenplan etcetera).
 • Alle bestanden zijn digitaal uitwisselbaar met andere partijen, zoals architecten, constructiebureaus, installateurs, etcetera.
 • Risico's inventariseren en beheersbaar maken.

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. kan vanaf de eerste plannen tot en met de oplevering uw partner zijn.


Technisch Advies Bureau Goezinnen, windmolen Technisch Advies Bureau Goezinnen, zonnecollector

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V.

Zomerdijk 6 - 1693 DK Wervershoof
Mobiel 06-12471167 - E-mail info@goezinnen.eu - KvK 37135470 - BTW nr NL8198.93.328.B01
© 2021 Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. te Wervershoof.