Energieconcepten

Door het internationale CO2-reductiebeleid worden de eisen met betrekking tot de Energie Prestatie Normering steeds zwaarder. Daardoor wordt energiezuinig bouwen voortdurend belangrijker en blijft de vraag naar energiezuinige projecten groeien. Zo zijn in Nederland veelal door de gemeente geïnitieerde 'energiebalanswoningen' ontwikkeld. Hierop inspelend heeft Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. een concept ontwikkeld om projectontwikkelaars en aannemers te begeleiden in de keuze van de installaties. Tot op heden worden de installaties in de woningbouw vaak door niet-onafhankelijke partijen voorgesteld en ontworpen. Deze werkwijze is in het nadeel van de projectontwikkelaar of aannemer.

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. onafhankelijk en onpartijdig

Als onafhankelijke partij ontwikkelen wij (vanaf het schetsontwerp) een energieconcept voor woningbouwprojecten. Dit energieconcept vertalen wij in een praktisch installatietechnisch Programma van Eisen (PvE). Hiermee is het voor projectontwikkelaars of aannemers beter mogelijk offertes op te vragen en te vergelijken.
Inhoudelijk bevat het PvE een omschrijving van de bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten, de bouwkundige voorzieningen voor de installatietechniek en een omschrijving van de verschillende installaties: verwarming, warm tapwater, ventilatie, liften, elektra en loodgieterswekzaamheden. Indien op basis van het PvE offertes zijn opgevraagd, kunnen wij u bijstaan in het technisch vergelijken van de offertes.

Trias Energetica
Bij het opstellen van het energieconcept en het PvE gaan wij altijd uit van het principe van de Trias-Energetica. Dit betekent dat wij in eerste instantie de vraag naar energie minimaliseren, vervolgens zoveel mogelijk energie opwekken met duurzame energiebronnen en ten slotte in de resterende energievraag voorzien met installaties die zo effici├źnt mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen. Bij het opstellen van het PvE houden wij rekening met de integratie van installatietechniek in uw specifieke project.
Voorbeelden
 • Het opnemen van akoestische adviezen om geluidsoverlast van installaties (bijvoorbeeld ventilatie-units en warmtepompen) te voorkomen;
 • Het uitvoeren van bodemonderzoek om te bepalen of de toepassing van bodemwarmte mogelijk is;
 • Het omschrijven van de installatietechniek voor de verkoopbrochure;
 • Het onderzoeken en aanvragen van subsidies.
Nauwkeurige berekening van de energieprestatie
Veelal zijn doelstellingen op het gebied van energiezuinigheid gekoppeld aan de Energie Prestatie Norm (EPN). In dergelijke situaties zal Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. bij het opstellen van het energieconcept de energieprestatie zeer nauwkeurig berekenen. Hierdoor is het mogelijk het energieverbruik en de eventuele energieopwekking nauwkeuriger in te schatten dan met forfaitaire (vaste) rekenwaarden. Zo kunt u investeringen in de installatietechniek beperken waardoor u de advieskosten eenvoudig terugverdient.
Voorbeelden van nauwkeurige berekeningen zijn:
 • Berekenen van de lineaire warmteverliezen aan de hand van de detailleringen in plaats van het hanteren van standaard toeslagen;
 • Berekenen van de warmtedoorgang door de lichtdoorlatende delen in plaats van de standaardwaarden uit tabel 3 van de NPR 2068;
 • Nauwkeurig berekenen van de Rc-waarden van de ontworpen constructies;
 • Toepassen van verwarmingstoestellen, ventilatie-units en zonnecollectoren met verbeterde rendementen aan de hand van kwaliteitsverklaringen;
 • Berekenen van rendementen van verwarmingsinstallaties zoals warmtepompen, warmtekrachtkoppeling en collectieve installaties;
 • Toepassen en verrekenen van innovaties die niet in de EPN-berekening zijn opgenomen, zoals vraaggestuurde ventilatie, douchewarmtewisselaar en gebouwgebonden windenergie.
Naast de EPN-berekening zijn regelmatig aanvullende berkeningen en besprekingen nodig bij de ontwikkeling van het energieconcept. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
 • Temperatuuroverschrijdingsberekeningen om te bepalen of de woning in de zomerperiode voldoende comfort biedt. Deze berekening is tevens noodzakelijk voor het keurmerk Zonnewoning, ge├»ntegreerd door het Wereld Natuur Fonds;
 • CO2-emissieberekeningen voor bepaalde subsidie-aanvragen;
 • Transmissieberekeningen volgens ISSO 51 voor het vaststellen van de benodigde verwarmingscapaciteit;
 • Weerstandsberekeningen van het ventilatiesysteem voor het vaststellen van het energieverbruik ten behoeve van de EPN-berekening;
 • Besprekingen met de gemeente over het concretiseren van gemeentelijke doelstellingen en het afstemmen van de uitgangspunten;
 • Introductie van energiebedrijven die duurzame installaties kunnen aanleggen en/of exploiteren.
Als doelstelling van het project met betrekking tot energiezuinigheid ambitieus zijn (ca. EPC<0,6) werkt Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. bij voorkeur in bouwteamverband. Op basis van onze praktijkervaring hebben wij gemerkt dat het hierdoor eenvoudiger is om de inbreng van alle relevante partners in een project (architect, ontwikkelaar en aannemer) op elkaar af te stemmen. Daarmee worden misverstanden voorkomen die kunnen leiden tot correcties van reken- en tekenwerk, onvoorziene kosten bij het uitbesteden en faalkosten tijdens de uitvoering.

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V.

Zomerdijk 6 - 1693 DK Wervershoof
Mobiel 06-12471167 - E-mail info@goezinnen.eu - KvK 37135470 - BTW nr NL8198.93.328.B01
© 2021 Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. te Wervershoof.