Energieprestatieberekeningen

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de energieprestatie van nieuw te bouwen gebouwen. De energetische kwaliteit van een gebouw wordt uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De EPC-eisen zijn en worden steeds verder aangescherpt. Het zoeken naar het meest kosteneffectieve pakket aan maatregelen om aan de eisen te voldoen vraagt steeds meer aandacht. Gezondheid en comfort mogen daarbij niet uit het oog worden verloren. Bouwkundige en installatietechnische maatregelen zullen zorgvuldig op elkaar moeten worden afgestemd. Door integrale kennis van bouwregelgeving, bouwfysica, bouwtechniek en installatietechniek kan Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. u hierbij van dienst zijn.

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. rekent dóór waar anderen ophouden

Door kennis van energiebesparende maatregelen die leiden tot verlaging van de EPC, te integreren in het ontwerp van de architect en zorgvuldig te vertalen in de EPC-berekening kan een aanzienlijke kostenreductie bereikt worden. Het maken van een EPC-berekening is bij Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. niet alleen het invullen van een rekenprogramma. Door aanscherping van EPC-eisen enerzijds en optimalisering van bepalingsmethoden anderzijds, breidt advisering op het gebied vanenergie zich steeds verder uit.

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. richt zich op energie advisering door:
  • Ontwikkeling van energieconcepten;
  • Integrale beoordeling van energiezuinigheid, in relatie met eisen uit het Bouwbesluit en praktische uitvoerbaarheid van constructies en installaties;
  • Aandacht voor zomercomfort en passieve koeling, zonodig in combinatie met het maken van TO-berekeningen;
  • Keuzes in maatregelen die tevens gerelateerd zijn aan comfort en/of gezondheid zoals zonwering, efficiĆ«nte ventilatie, warmteterugwinning etc.;
  • Aanvullende installatie-adviezen.
Bij de EPC-berekening wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid in de bepalingsmethode om prestaties van constructies en installaties nauwkeurig te waarderen. Dit betekent:
  • Nauwkeurige berekening van lineaire warmteverliezen; dit kan resulteren in een EPC-verlaging tot ca. 0,08;
  • Nauwkeurige berekening van de U-waarde van gevelopeningen volgens geldende NEN_EN-normen; ook hiermee kan EPC-reductie worden bereikt;
  • Gebruik maken van werkelijke prestaties van producten of systemen op basis van kwaliteitsverklaringen;
  • Het volgen van ontwikkelingen in de markt op het gebied van energiebesparende technieken zodat deze in overleg met u kunnen worden ingezet.
Onderzoek
Bij steeds verdere verlaging van de EPC is het belangrijk de consequenties van de EPC-eisen vanaf het voorlopig ontwerp (en soms zelfs daarvoor al) mee te laten wegen in de besluitvorming. De EPC stimuleert niet alleen onderzoek naar energiezuinige producten maar ook naar energiebesparende gebouwinstallaties en constructieconcepten.

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. heeft op het gebied van de EPC diverse onderzoeken uitgevoerd. Naast bijvoorbeeld installatietechnische advies voor nul-energie woningen worden voor diverse aannemers, ontwikkelaars en leveranciers haalbaarheidsonderzoeken naar verlaging van de EPC uitgevoerd.
Door tijdens onderzoek in energieconcepten te denken wordt gestreefd naar een optimale afstemming van bouwkundige- en installatietechnische maatregelen, passend binnen het ontwerp en/of de onderzoeksvraag. Zie ook het item "Energieconcepten".

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V.

Zomerdijk 6 - 1693 DK Wervershoof
Mobiel 06-12471167 - E-mail info@goezinnen.eu - KvK 37135470 - BTW nr NL8198.93.328.B01
© 2021 Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. te Wervershoof.